Job s

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – การตลาดเนื้อหาสามารถเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การดึงที่จะดึงดูดลูกค้าให้มายังแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริษัทมากกว่ากลยุทธ์แบบผลักเนื่องจากสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมได้ กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ ต้องการ และพึงพอใจได้ง่าย ซึ่งเป็น “กลยุทธ์เชิงรุก” ที่ควรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และมีค่ามากกว่านั้น

 • เราต้องการอะไรจากคุณ -เราต้องการความสามารถที่พัฒนางานของเราไปในทางที่ดีได้สามารถเขียนคอนเท้นหรือสามารถเขียนบทความได้อย่างน่าสนใจ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถรับผิดชอบงานเขียนบทความหรือรีวิวสินค้าได้ดีและเนียบในเวลาเขียนให้ลูกค้าเชื่อถือเราได้นั้นเองและมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอนั้นเองมีวินัยสำหรับการทำงาน

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – การพัฒนาเว็บไซต์ หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์เว็บก็ไม่ต่างจากโปรแกรมเมอร์ทั่วๆ ไป คือเขียนโค้ดภาษาใดก็ได้ที่ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์ (เว็บฟอร์ม)

  เมื่อใช้งานโดยผู้ใช้ (ผ่านหน้าตาของ Web Design) จะต้องนำข้อกำหนดมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ (Process) ไม่ว่าจะเป็น PHP, .Net, Java, Python และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาที่รองรับการพัฒนา Web Forms โปรแกรมเมอร์เว็บอาจต้องเข้าใจและออกแบบฐานข้อมูลด้วย พูดง่ายๆ ว่างานทั้งหมดทำอยู่เบื้องหลัง

 • เราต้องการอะไรจากคุณ -เราต้องการความสามารถที่ออกแบบเว็ปไซน์ได้หรือสามารถปรับแต่ง UI สวยๆให้ลูกค้าที่มาสนใจหรือเห็นได้นั้นเอง

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ – บุคคลที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสามารถดูได้ในส่วนการวิจัยเทคโนโลยีใหม่เพื่อดำเนินการกับเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์เว็บคือผู้ที่เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสร้างเว็บไซต์เพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนงานอื่นๆ

  ที่เกี่ยวข้องก็มีนักออกแบบเว็บไซต์ที่ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์เว็บ ตอบสนองความต้องการ ตอบสนองความต้องการใช้งาน ในส่วนนี้เปรียบได้กับนักออกแบบภายในที่มีหน้าที่ออกแบบภายในร้านให้สวยงาม

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – การตลาดออนไลน์ คือ การนำเสนอเนื้อหาในสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บทความ คำบรรยาย บล็อกโพสต์ และอื่นๆ เพราะเนื้อหาคือสารหรือข้อความที่เราต้องการสื่อ เมื่อเรามีแผนเนื้อหาที่รัดกุม กระชับ มีเป้าหมายชัดเจน และตรงตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เราต้องการอะไรจากคุณ –  เราต้องการความสามารถที่สามารถพัฒนากลุ่มก้อนบริษัทขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นและมีรายได้หรือกำไรนั้นมากถึงมากที่สุดนั้นเอง

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หน้าที่ความรับผิดชอบนั้นสามารถทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดได้สามารถโปรโมทหรือสามารถทำการตลาดที่เรามีเป้าหมายกำหนดให้ถึงลูกค้าทุกๆคะแนงนั้นเองและมีความรับผิดชอบสูง